KARDZHALIWEB

Общи условия и Правила за ползване

Общи Условия


 Общите условия регламентират взаимоотношенията между KARDZHALIWEB, доставчик на услугите в бизнес каталога, и клиентите ползващи услугите му. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условията за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на каталога. KARDZHALIWEB дава възможност за реклама в бизнес каталога на всички действащи фирми и други рекламодатели на територията на Област Кърджали, както и на територията на Република България. Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на KARDZHALIWEB. Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават подобен вид информация. Всички услуги, предлагани от KARDZHALIWEB, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона. Съгласно ЗЗЛД (Закон за Защита на Личните Данни), KARDZHALIWEB гарантира, че предоставените от фирмите или рекламодателите лични данни, няма да се използват по друг начин, освен само и единствено за обратна връзка.

Права и задължения на KARDZHALIWEB


1. Публикуване на предоставената от фирмата или рекламодателя актуална информация.
2. Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент.
3. KARDZHALIWEB, уведомява клиентите си, че като момент на плащане се приема датата на банковия документ за превод на сумата.
4. Своевременна корекция на записите по желание на клиента.
5. Редакция на некоректно подадени данни за името или дейността на фирмата - данните за корекцията се подават по електронна поща.
6. Не се допускат записи с порнографско или еротично съдържание, както и такива нарушаващи законите на Република България и международните актове.
7. KARDZHALIWEB не публикува служебната информация за участващите фирми освен с тяхно съгласие с изключение на случаите, когато се засягат правата и интересите на KARDZHALIWEB или, ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.
8. В случай, че KARDZHALIWEB установи нарушения в изпълнението на Условията за ползване, законите на Република България и международните актове, запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
9. KARDZHALIWEB не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, както и не носи отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.
10. KARDZHALIWEB запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си. В срок от 7 (седем) работни дни, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

Права и задължения на клиентите


 Клиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на Република България и международните актове. В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на KARDZHALIWEB, клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения. Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на Република България и международните актове. Клиентът може да използва информацията от KARDZHALIWEB като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.