БИЗНЕС ПРОФИЛ - „КАРАМАН“ ООД - Кърджали

 Фирма „КАРАМАНООД е основана през 2002г. с ф.д. № 437 и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. „България“ № 93. Първоначалната дейност на фирмата е търговия със строителни материали и ВиК услуги, а в днешни дни изпълнява множество строителни обекти, главно от благоустройствената инфраструктура. „КАРАМАНООД разполага с четири магазина за продажба на стоки на едро и дребно, както и със собствена складова база разположена на площ от 2 820 кв.м. Общият брой на работниците във фирмата надхвърля 50 души, като в това число строителни специалисти, строителни работници, механизатори, продавач-консултанти, работници в търговски обекти, административен и помощен персонал.

КАРАМАН ООД Лого

гр. Кърджали 6600
бул. „България“ № 93
GSM: +359 897 985 552
GSM: +359 897 985 562
GSM: +359 897 985 556
тел.: +359 361 625 91
факс: +359 361 625 93
e-mail: karamanood@abv.bg
url: www.karamanood.com

Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.
Добавено на:   Авг. 29. 2012г.